Christianstads segelsällskap grundades 1894 

Föreningens syftet var då som nu att väcka och underhålla intresset för segling och att verka för god kamratanda och gott sjömanskap.
Nuvarande hamnen i Åhus på Äspetsidan invigdes 1998. En större förändring av hamn- anläggningen genomfördes 2007 med nya betongflytbryggor, förbättring av uppläggningsplanen, ny mastbrygga och flyttning av mastställning.
Hamnen rymmer 120 båtar och klubben har ca 400 medlemmar.

I föreningen finns även en aktiv jollesektion med sin verksamhet förlagd längre ut i hamnen. Föreningen är en ideell öppen förening, medlem av Svenska Seglareförbundet och ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som hålls före den 15 mars och höstmötet som hålls under november månad. Arbetet inom klubben organiseras av styrelsen och ansvariga funktionärer. Utvecklingen och förvaltning av C4SS bygger på engagemang och ideella arbetsinsatser från samtliga medlemmar.

 

Segelsällskapets mål  och verksamhet

Det helt övergripande målet är: Att väcka och underhålla intresset för segling och verka för en god kamratanda och gott sjömanskap.

Föreningen bedriver en omfattande utbildnings- och tävlingsverksamhet, främst inom jollesektionen. Där har flera duktiga seglare utvecklats och som tävlingsseglat både i nationella och internationella tävlingar, såsom JoNM, VM i Nacra, Laser och E-Jolle och många fler. 


Årligen genomförs seglingskurser på olika nivåer inom jolle. Klubben stöttar och ser till att tränarna har utbildning enligt Svenska seglarförbundets krav och riktlinjer.

Våra anläggningar

Vi har satsat mycket pengar och ideell arbetskraft på att utveckla anläggningen så att den både skall vara funktionell och säker för medlemmar och besökare. Vi strävar efter att anläggningen skall uppfattas som en prydnad och ett genuint inslag i Åhusmiljön.

Våra bryggor och kringliggande markområde är öppna för alla. Hamnanläggningen rymmer idag ca 120 båtplatser. Klubbhus, förråd och mastförvaring finns i både innerhamnen och vid jolleanläggningen.

Vi arrenderar mark för våra anläggningar i Åhus av Kristianstads kommun och för uthamnen Lindö av Trolle Ljungby slottsförvaltning.

All byggnation inklusive hamnanläggning har bekostats helt av föreningens medlemmar. Under 2007 investerades i nya betongflytbryggor.